Privatlivspolitik & Cookies

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, er dataansvarlig og behandler dine personoplysninger i forskellige sammenhæng. Vi værner om din integritet og vil derfor gerne informere om hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er:
Frida Davidsen/Carl M Lundh

Nørre Farimagsgade
17
1364 København K
Email: marknad@aderans.se
Telefon: 33 13 03 72

 

Vores behandling af personoplysninger

Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og tredjeparter

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kontakte dig og korrespondere med dig, i din egenskab af at være vores kontaktperson hos en virksomhed. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitim interesse, som består i at skabe effektivt samarbejde i erhvervskontekst. De kategorier af oplysninger som vi behandler om dig er navn, adresse, telefonnummer og e-mail (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi gemmer dine oplysninger under det aktuelle forretningsforhold. Et aktuelt forretningsforhold forudsætter at der har været en aktiv korrespondance mellem parterne, eller en løbende transaktion såsom betaling, inden for det seneste år.

Vi overlader dine oplysninger til it-udbydere.

Nyhedsbreve

Vi behandler dine oplysninger for at sende nyhedsbreve til dig. Når du giver os dine erhvervsrelaterede kontaktoplysninger, er retsgrundlaget for vores behandling vores legitime interesse, som består i at informere dig om nyheder, som du har anmodet om (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Når du giver os dine private kontaktoplysninger, er retsgrundlag for vores behandling dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra a).

De kategorier af data, der behandles er navn og e-mail.

Vi gemmer dine oplysninger i den periode, som du abonnerer på vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde dig yderligere nyhedsbreve fra os. Det gør du ved at følge de instruktionerne som fremgår af en hver af de e-mails, som du modtager fra os.

Vi overlader dine oplysninger til it-udbydere.

Dit besøg eller køb hos os

Vi behandler dine oplysninger for at udføre en opgave på din anmodning. De personoplysninger som vi behandler om dig er kontaktinformationer såsom f.eks. navn, telefonnummer og e-mail. Formålet med behandlingen er at hjælpe dig med en løsning på dit hårproblem.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse, som består i at give dig som kunde den bedste kundeservice (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Hvis du vælger at købe et af vores produkter, behandler vi dine oplysninger for at indgå aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

Vi gemmer dine oplysninger i et år efter, at dit besøg eller køb er afsluttet.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere. Ved køb kan vi også videregive dine oplysninger til leverandører, med henblik på at de kan levere et produkt til dig.

Kundeaftener, andre særlige aftener og kurser

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at give dig information om vores kundeaftener, kurser eller specialtilbud til særlige aftener for din virksomhed. Vi behandler også dine oplysninger i forbindelse med din anmodning om deltagelse i sådanne arrangementer.

De personoplysninger som vi behandler om dig er kontaktoplysninger og de informationer som du giver os i forbindelsen med vores korrespondance.

Retsgrundlaget for vores behandling er, at behandlingen er nødvendig for at indgå aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

Retsgrundlaget kan også være legitime interesse, som består i at give dig som kunde den bedste kundeservice. (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi gemmer dine oplysninger indtil arrangementet er gennemført.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.

Job hos os

Vi behandler dit navn, adresse, billede, CV og din ansøgning for at gennemføre en rekrutteringsproces på den bedste måde.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i at gennemføre en rekrutteringsproces på en så smidig og god måde som muligt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra f).

Vi behandler aldrig dine personoplysninger i længere tid end tilladt i henhold til gældende lovgivning eller praksis. Personoplysninger som vi behandler om dig, vil normalt blive opbevaret i det tidsrum, der er nødvendigt for rekrutteringsprocessen. Hvis processen afsluttes, og du ikke bliver tilbudt jobbet, vil vi enten slette dine oplysninger, eller anmoder dig om dit samtykke til at gemme dine personligoplysninger i længere tid med henblik på at de kan medtages i en fremtidig rekrutteringsproces. Oplysninger som vi modtager i forbindelse med uopfordrede ansøgninger, opbevare vi i seks måneder. Oplysninger kan også gemmes i længere tid, hvis du har været til en jobsamtale, hvis du er blevet tilbudt et job hos os eller for at opfylde vores forpligtigelser i henhold til relevant lovgivning herunder særligt i forbindelse diskriminationslovgivning.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.

E-mail

Vi behandler dit navn og dine kontaktoplysninger i forbindelse med vores korrespondance med dig. Hvis du repræsenterer en virksomhed, vil vi behandle navn og kontaktoplysninger om dig som kontaktperson.

E-mails fra dig, kan indeholde personoplysninger om andre personer, når du vælger at sende sådanne oplysninger til os. Vi vil i sådanne tilfælde, efter en interesseafvejning, informere sådanne personer særskilt, afvejningen vil ske på baggrund af personens interesse i at få oplysninger mod vores interesser.

Hvis en e-mail sendes inden for rammerne af et kontraktforhold med dig, er retsgrundlaget opfyldelse af en aftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1., litra b). Du er ikke forpligtet til at give dine personlige oplysninger til os, men hvis du ikke ønsker at videregive dine personligoplysninger, kan konsekvensen blive, at vi desværre ikke kan indgå en aftale med dig.

I andre tilfælde behandler vi dine personoplysninger, som fremgår af e-mails, med hjemmel i vores legitime interesse. Vores legitime interesser består i, at vi skal kunne håndtere forespørgsler og vores forretning på en forretningsmæssig måde.

Vi gemmer dine personoplysninger i den tid, det er nødvendigt for at færdiggøre dét korrespondancen med dig vedrører.

Vi overlader dine personligoplysninger til it-udbydere.

Dine rettigheder

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, har du ret til, når som helst, at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling der er sket forud for at du tilbagekalder dit samtykke. I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen har du ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler, og anmode om berigtigelse af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod og anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger og ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Under visse omstændigheder kan du også have ret til modtage et udtræk af dine personoplysninger, i et struktureret, udbredt og maskinlæseligt format og du kan have ret til, at transmittere sådanne data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

For at udøve dine rettigheder, kontakt venligst:
Frida Davidsen/Carl M Lundh

Nørre Farimagsgade
17
1364 København K
Email: marknad@aderans.se
Telefon: 33 13 03 72

Hvis du ikke er tilfreds med vores service, har du også ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller anden kompetent tilsynsmyndighed i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Du kan finde datatilsynets kontaktoplysninger her www.datatilsynet.dk.

 

Cookies

Generelt om cookies

Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse som besøgende og til at indsamle og analysere statistik. En cookie er en lille tekstfil, som det websted, du besøger, anmoder om at gemme på din enhed, såsom en computer, mobiltelefon eller tablet.

Der findes forskellige typer cookies: cookies, der gemmes i en bestemt periode på brugerens enhed, og sessionscookies. Aderans bruger både cookies, der gemmes i en bestemt periode, og sessionscookies. Cookies, der gemmes i en bestemt periode, gemmer oplysninger på din computer indtil udløbsdatoen, eller når du sletter cookies fra din browser. Dette gælder, selvom browseren er lukket. Sessionscookies gemmer oplysninger midlertidigt og slettes automatisk, når browseren lukkes.

Under fanen vis detaljer i pop-up-banneret er der en samling af vores cookies sammen med en specifikation af deres formål og opbevaringstid. Du kan selv administrere cookies i indstillingerne i din browser, så du automatisk kan nægte at modtage cookies. Hvis du vælger at indstille, så browseren automatisk benægter alle typer cookies – selv de nødvendige – kan nogle funktioner på webstedet holde op med at fungere.

Vi bruger vi Google Analytics til at indsamle statistik. Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google. Google Analytics anonymiserer de indsamlede oplysninger ved at fjerne de sidste cifre i den besøgendes IP-adresse, før de lagres. Det betyder, at kun anonymiserede data fra nogle af vores cookies gemmes på servere, der ejes af Google. Statistikken hjælper os med at evaluere og forbedre vores hjemmeside. Statistiske cookies kan fravælges uden at påvirke hjemmesidens funktioner.

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Aderans må overføre data til leverandører i et tredjeland uden for EU/EØS. Hvis en overførsel til et tredjeland finder sted, hvor personoplysninger behandles, vil Aderans sikre, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, og give den registrerede relevante oplysninger. Sådanne passende foranstaltninger kan f.eks. omfatte de europæiske standardkontraktbestemmelser, der er tilgængelige her: datatilsynet.dk

Kategorier af modtagere

Dine data vil blive overført til underleverandører og andre, der på vegne af Aderan udfører tjenester i forbindelse med opfyldelsen af formålene med behandlingen af cookies. Ved placering af tredjepartscookies kan data behandles af Aderans’ partnere, som kan behandle dataene til deres egne formål. Eventuelle tredjeparter er opført i pop-up-banneret, og flere oplysninger om den respektive tredjeparts behandling kan findes i deres privatlivspolitik.

Husk, at du selv kan styre og tillade eller deaktivere brugen af cookies via værktøjslinjen i pop op-banneret eller via din browser.